">

"Види листків та їх морфологічна Будова. Функції листка"


Морфологія рослин - галузь ботаніки - наука про форми рослин. ВУсій своїй простоті, ця частина науки укладає в собі не тількиДослідження зовнішніх форм рослинних організмів, але також анатоміюРослин (морфологія клітинки) і систематику, що є не що інше, як Спеціальна морфологія різних груп царства рослин, починаючи Від найбільших і кінчаючи самими дрібними: видами, підвидами і т. д. Вираження М. затвердилося в науці переважно з часу знаменитоїКниги Шлейдена - основи ботаніки (Grundzuge der Botanik, 1842 - 1843). У М. вивчаються форми рослин незалежно від їх фізіологічнихВідправлень на тім підставі, що форма даної чи частини члена рослиниМає далеко не завжди те саме фізіологічне значення. Так напр., Корінь, службовець переважно для висмоктування рідкої їжі і дляЗміцнення рослини в ґрунті, буває повітряним і служить не для зміцненняУ ґрунті, а для поглинання вологи і навіть вуглекислого газу з повітря(орхідні; арфидні, що живуть на деревах і ін.); він же може служитиВинятково для причеплення до твердого ґрунту (плющ); стебло, що служить уБільшості рослин для проведення рідкої їжі від кореня до іншимЧастинам рослині, служить у не який для поглинання вуглекислого газу зПовітря, тобто приймає на себе фізіологічне відправлення листів, Напр. У більшості кактусів, позбавлених листів, у м'ясистих молочайниківІ ін. Проте немає ніякої можливості зовсім відвернутися відФізіологічної точки зору при вивченні М., тому що зрозуміти і пояснитиЗначення будівлі і форми даного рослинного члена може лишеФізіологічне відправлення, що випало на його частку. У такий спосібВиділення М. в особливу галузь засновано головним чином на властивостіСамого розуму людського, на логічній необхідності. З морфологічноїТочки зору рослина, як і тварина, складається не з органів, а зЧленів, що зберігають головні риси своєї форми і будівлі, не дивлячись наТе відправлення, що може випасти на їхню частку. Основним теоретичноїПринципом М. є так називаний метаморфоз рослин. Навчання цеВисловлено вперше у визначеній формі знаменитим Ґете в 1790 р., Утім, тільки щодо вищих квіткових рослин. Метаморфоз цейЧи перетворення залежить від того, що всі частини кожної рослиниПобудовані з того самого організованого матеріалу, а саме зКлітинок. Тому форми різних частин коливаються тільки міжВідомими, більш-менш широкими межами. Обдивляючись усю безлічРослинних форм, ми відкриваємо, що усі вони побудовані на підставі двохГоловних принципів, саме - принципу повторюваності і принципуПристосовності. Перший полягає в тім, що в кожній рослині одніІ ті ж члени дійсно повторюються. Це стосується як найпростіших, Елементарних членів, так і самих складних. Насамперед ми бачимоПовторюваності самих клітинок: уся рослина складається з клітинок, потімПовторюваність тканин: ми зустрічаємо ті самі тканини всюди, і вКорені, і в стеблі, і в листі і т. д. Те ж помічається і дотичноСкладних членів міжвузлів, вузла, листа. Пристосовність полягаєУ модифікації повторюваних членів з метою пристосування доФізіологічним відправленням і до навколишнього умовам. Комбінації цихДвох принципів і визначає те, що названо метаморфозом. У такий спосібМетаморфоз рослин є повторюваність членів даного порядку, Що змінюються на підставі принципу пристосовності. Вивчення М. іУстановлення як загальних усім рослинам правил у загальній М., так і частокПравил, що відносяться до різного порядку групам рослинного царства вПриватної чи спеціальний М., виробляється допомогою наступних способів: 1)Порівняння готових різнойменних членів того самого і різних рослинПо зовнішній і внутрішній їхній будівлі; 2) історія чи розвиткуЕмбріологія, 3) вивчення відхилень від норми чи виродливих форм(тератологія рослин). Найбільш плідний з цих, способів єЕмбріологічний, що дав найбільш важливі результати, особливо дотичноНижчих і взагалі спорових рослин.

Види листків:

Вайі - спеціальна назва для листів папоротей, що еволюційно відбулися в результаті ущільнення великих галузей. На відміну від листів інших вищих рослин вайі тривалий час продовжують верхівковий ріст, часто утворити при цьому характерну равлика, що розвертається.

Вегетативна частина листа - окрема частина листа, що забезпечує вегетацію, тобто харчування і ріст рослини. Поділ, властивий представникам класу ужовникових, що утворять тільки по одному листі.

Вегетативні листи - листи, що забезпечують харчування і ріст рослини, інакше вегетацію. Якщо на вегетативних листях розміщаються Спорангии, говорять про сполучення листом функцій вегетації і розмноження, і такі листи називаються спороносними чи спорофіллам.

Жилкові дугасті - жилкування, при якому жилки протягаються від підстави до вершини листа по дузі, не перетинаючи один з одним. Один з основних типів жилкування Однодольних рослин.

Жилкування пальчасте - жилкування, при якому малюнок головних жилок нагадує промені чи віяла розташування пальців розставленої долоні. Один з основних типів жилкування Двудольних рослин.

Жилковання рівнобіжне - жилкування, при якому жилки протягаються від підстави до вершини листа паралельно, не перетинаючи один з одним. Один з основних типів жилкування Однодольних рослин.

Жилкування пір'ясте - жилкування, при якому від головної жилки відходять у сторони бічні жилки, утворити малюнок, що нагадує перо птаха. Один з основних типів жилкования Двудольних рослин.

Листкорозташування мутовчате - по трьох і більш листів у вузлах стебла.

Листкорозташувнаня чергове - по одному листі у вузлах стебла.

Листкорозташування супротивне - по двох листа у вузлах стебла.

Листи лінійні - листи, довжина листової пластинки яких перевершує ширину в п'ять і більш разів.

Листи довгасті - листи, довжина листової пластинки яких перевершує ширину в три-чотири разів, а найбільш широка частина листа знаходиться посередині.

Листи прості - маючі тільки одну листову пластинку, Цельную чи Расчлененную.

Листи розчленовані - листи, що мають листову пластинку, надрізану глибше, ніж одна восьма частина ширини листа. По ступені розчленовування ці листи у свою чергу підрозділяють на:

· листи розсічені (листи з максимальним ступенем розчленовування, у яких вирізи листової пластинки майже доходять до центральної чи жилки підстави листа);

· листи роздільні (листи середньо розчленовані, у яких вирізи листової пластинки не досягають середини ширини листа);

· листи лопатеві (листи слабко розчленовані, у яких вирізи листової пластинки не глибокі, не досягають однієї четвертої частини її ширини).

Листи серцеподібні - листи, форма листової пластинки яких нагадує стилизоване серце.

Листи складні – що мають кілька листових пластинок, називаних у даному випадку листочками.

Листи цільні - листи, що мають листову пластинку цільну, чи слабко надрізану, не більш, ніж на одну восьму частину ширини листа.

Листи еліптичні - листи, форма листової пластинки яких нагадує еліпс.

Функції листка – Це здійснення фотосинтезу.

Фотосинтез - створення первинних органічних речовин з вуглекислого газу і води в присутності хлорофілу з використанням енергії світла.

Здатність до фотосинтезу споконвічна для усіх вищих рослин і втрачена в ряду видів, що перейшли до Сапрофітному чи паразитичному харчуванню.

Фотосинтезуючі органи - органи рослини, що містять хлорофіл, і здатні до Фотосинтезу. Звичайно це листи рослин, рідше чи стебла інші органи, що мають при цьому зелене фарбування.

Терміни життя фотосинтезуючих органів - різні в різних рослин. По даній ознаці можливий поділ вищих рослин на наступні категорії:

· вічнозелені

· зимовозелені

· літньозелені.


Пошук
Вітання
Ми раді вітати вас на нашому порталі. Сподіваємося, ви знайдете у нас досить багато нового і цікавого.